SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

เริ่มต้นวางแผนเกษียณอายุ

          คุณคิดเรื่องราวการวงแผนเกษียณอายุไว้แล้วหรือยัง ไม่ว่าจะวงแผนเกษียณไว้ที่อายุเท่าไร สิ่งที่คุณต้องการแน่นอนคือการหยุดพักผ่อน การให้เวลากับครอบครัว หรือการให้รางวัลกับตัวเอง และสิ่งที่เรากำลังจะพุดถึงวันนี้อาจจะช่วยให้คุณวางแผนการเกษียณอายุได้อย่างมีหลักการและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น….

retired2.jpg

ต้องการเงินมากขนาดไหนหลังเกษียณ และได้มาจากที่ใด

          ที่ปรึกษาทางการเงินส่วยใหญ่กล่าวว่า คนเกษียณต้องการใช้เงินประมาณ 80% ของรายได้ก่อนการเกษียณและหลังการหักภาษี บางครั้งคุณอาจใช้มากกว่านี้ในช่วงแรกเพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่นๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆ ลดลง โดยเฉพาะเมื่อคุมีเงินสำรองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ ดังนั้นคุณควรสำรวจแหล่งรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณในขณะนี้ จากนั้นวางแผนแหล่งรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณหลังเกษียณ ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณใยหลายๆ กรณี สามารถกลายเป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณ เช่น แผนประกันชีวิต หรือกองทุนเพื่อการเกษียณต่างๆ หลังจากรนั้น นำตัวเลขมาคำนวณในตารางรายรับ- รายจ่าย ซึ่งรายจ่ายนี้ควรมีค่าใกล้เคียงกับเงินก้อน 80% ของรายได้ขางต้น จากนั้นลองถามตัวเองดูว่าคุณจะสามาารถมีชีวิตอย่างสุขสบายในอนาคตด้วยเงินคงเหลือจากตารางนี้หรือไม่

ต้องทำอย่างไรเพื่อให้เงินก้อนนี้เพียงพอไปตลอดชีวิต

          คุณควรเริ่มบริหารเงินออมของคุณด้วยการลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยใช้หลักการจัดสรรสินทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งควรเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้น หรือจะเป็นแผนอยุธยาเกษียณมั่นคงของ อยุธยา อลิอัลซ์ ซี.พี. และจากการวิจัยยังพบว่า ช่วง 5 ปี หลังจาก เกษียณ หากคุณทำงาน Part-time และมีรายได้เพียงพอ 40% ของรายได้ก่อนการเกษียณ คุณจะสมารถเพิ่มมูลค่ากับเงินออมเพื่อการเกษียณของคุณได้มากถึง 30% เลยทีเดียว

ต้องทำอย่างไรเพื่อให้แผนการเกษียณนี้เกิดขึ้นได้

          เพียงแต่ปฏิบัติตามแผนที่คุณวางไว้ และหมั่นตรวจสอบระยะเวลาในการลงทุนต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจต้องเสียภาษีสำหรับกำไรที่ได้จากกรลงทุน และสุดท้ายคุณควรทำการปรับปรุงแผนการลงทุนทุก ๆ 6 เดือน เพราะว่าผลประกอบการของการลงทุนต่างๆ อาจให้ผลต่างกัน เพียงเท่านี้คุฯก็สามารถวางแผนการเกษียณอายุได้อย่างมั่นใจไร้กังวล

back_icon.png
 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home อาชีพตัวแทนประกันชีวิต สาระน่ารู้ "ประกันชีวิต" เริ่มต้นวางแผนเกษียณอายุ