SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

เราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันแบบเหลียวหลังแลหน้า

E-mail Print PDF

เราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันแบบเหลียวหลังแลหน้า และที่สำคัญที่สุดคือ ความสม่ำเสมอในการบริการ ความซื่อสัตย์ในอาชีพ พร้อมทั้งความน่าเชื่อถือของตัวเองรัชนีวรรณ์ จิตต์แจ้ง

หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เข้าทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมในเครือโรงแรมดุสิตธานี จากนั้นเข้าร่วมบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง


ตลอดระยะเวลาที่ทำงานก็ได้หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีโอกาสรู้จักธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำให้เห็นความสำคัญกับการออมและการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตอันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัย ดิฉันจึงได้ร่วมงานกับ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มาตลอดระยะเวลา 14 ปี โดยการทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้ความชำนาญ ความสามารถเฉพาะตัว บุคลิกภาพ และสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีมายาวนาน

การทำงาน ใครๆ ก็อยากทำงานให้สำเร็จ มีผลงานดีเยี่ยมตามที่คาดหวัง ดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันแบบเหลียวหลังแลหน้า และที่สำคัญที่สุดคือ ความสม่ำเสมอในการบริการ ความซื่อสัตย์ในอาชีพ พร้อมทั้งความน่าเชื่อถือของตัวเอง โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่เรื่องนี้สำคัญที่สุด เขาจะดูที่ตัวเราเป็นหลักในการเจรจาพูดคุยเสนองาน สุดท้ายความเชื่อถือนี่แหละที่สามารถตอบโจทย์ของความสำเร็จได้

ดิฉันมีความสุขกับการทำงาน โดยยึดกฎ 4 ข้อในใจเสมอ คือ
1.รักงานและลูกค้า
2.สู้งาน ไม่ย่อท้อ
3.ใส่ใจในงานและลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
4.ทำงานด้วยปัญญาและสนุกกับการทำงาน รับความยินดี


และภาคภูมิใจจากความสำเร็จในการทำงานดิฉันภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และมุ่งมั่นทำมาตลอดระยะเวลา 14 ปี โดยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจไปจากการทำธุรกิจประกันชีวิตกับที่นี่ค่ะ

ที่มา: STAR magazine
Volume 8 Issue 11 September 2014
รัชนีวรรณ์ จิตต์แจ้ง BD เพชรวรรณลดา

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต เราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันแบบเหลียวหลังแลหน้า