SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่สามารถกำหนดชีวิตเราได้ ตัวเราเองต่างหากที่กำหนดชีวิตเราได้

E-mail Print PDF

"4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่สามารถกำหนดชีวิตเราได้ ตัวเราเองต่างหากที่กำหนดชีวิตเราได้ เราต้องเริ่มทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำทุกวันให้เป็นเสมือนวันสุดท้ายของชีวิต และเราะได้ในสิ่งที่เราต้องการ"

คุณดวงรัตน์ คงคาหลวง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นลูกเจ้าของธุรกิจการจำหน่ายเหล็กรูปพรรณและเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศด้านการรื้อถอนโรงไฟฟ้า, คลังน้ำมัน

ได้รู้จักธุรกิจประกันชีวิต จากคุณฐิติรัตน์ เหล่าอนันตชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย มาชวนพี่สาวคนโตเป็นตัวแทนประจำตระกูล ดูแลกรมธรรม์ของครอบครัวเราเอง แต่พี่สาวไม่ค่อยมีเวลา เพราะต้องช่วยธุรกิจครอบครัว ไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ จึงส่งให้เราเป็น “หู” แทนมีหน้าที่เข้าทุกกิจกรรม และทุกหลักสูตรของบริษัทฯ ทำให้เรามีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์การทำประกันชีวิต ทำให้อยากขายแต่ไม่รู้จะไปขายใคร เพราะที่บ้านซื้อกับพี่สาวไปหมดแล้ว แต่พอเราได้เรียนในห้องเรียน และมีที่ปรึกษาที่ดี คือ หัวหน้า จึงได้บทสรุปว่า “ไม่มีฐานตลาดก็ขายได้” จึงเป็นเหตุที่ตัดสินใจทำธุรกิจประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว ข้อดีของงานนี้ คือ ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำ ทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจเต็มรูปแบบด้วยการเปิดสำนักงานตัวแทน ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี

สิ่งสำคัญที่เราได้จากธุรกิจนี้ คือ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

บ่อยๆ ครั้งเราได้ขายความคิดของลูกค้าว่า “ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอนแต่เราลืมคิดไปว่าโอกาสที่จะเกิดกับเราและลูกค้ามีเท่าๆ กัน เพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่า “เราต้องเริ่มทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำทุกวันให้เป็นเสมือนวันสุดท้ายของชีวิต และเราะได้ในสิ่งที่เราต้องการ”

ที่มา : ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE STAR ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2556

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่สามารถกำหนดชีวิตเราได้ ตัวเราเองต่างหากที่กำหนดชีวิตเราได้