SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความยุติธรรมต่อทั้งลูกค้าและนักขายที่สุด

E-mail Print PDF

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความยุติธรรมต่อทั้งลูกค้าและนักขายที่สุดเท่าที่ผมเคยพบเมื่อคุณทำสิ่งที่ดี สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาอย่างเหมาะสมเสมอ

จากช่างซ่อมเครื่องยนต์ ก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตเมื่อ ปี พ.ศ. 2530 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือ บุคลิกภาพการเข้าสังคมและการพูดคุยกับผู้คนพัฒนาดีขึ้นอย่างมากจนตอนนี้มีลูกค้ามากมายจากหลากหลายสาขาอาชีพ
ธุรกิจนี้ทำความปรารถนาให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ทั้งเรื่องรายได้ทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ มีหลักประกันให้ครอบครัวซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในฐานะที่เป็นครอบครัว

กว่า 26 ปีที่อยู่ในอาชีพ ได้รับคุณวุฒิต่างๆ มากมาย

คติพจน์ประจำใจที่ผมใช้มาตลอดในการทำธรุกิจนี้ เก่งไม่กลัว...กลัวขยัน ขยันไม่กลัว...กลัวอึด อึดไม่กลัว...กลัวสู้...แล้วกัดไม่ปล่อย “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความยุติธรรมต่อทั้งลูกค้าและนักขายที่สุดเท่าที่เคยพบ เมื่อคุณทำสิ่งที่ดี สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาอย่างเหมาะสมเสมอเป็นชีวิตใหม่ที่คุณกำหนดขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งโชคชะตา หากแต่เป็นความพยายามที่จะรังสรรค์ความสำเร็จให้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความยุติธรรมต่อทั้งลูกค้าและนักขายที่สุด