SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

เคล็ดลับสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

E-mail Print PDF

เคล็ดลับสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยวิทยา  ชาญพานิชย์
ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

          ธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบแห่งความสำเร็จหลายปัจจัย ซึ่งต้องคิดฝึกฝนและปฎิบัติอย่างผสมผสานกันอย่างไม่ลดละจนกลายเป็นนิสัยจึงจะสามารถรักษาระดับการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความยากจึงไม่ได้อยู่ที่เนื้องานประกันชีวิต แต่อยู่ที่การมีวินัยที่จะคิดฝึกฝนและปฎิบัติให้ได้อย่างต่อเนื่องต่างหาก

         ต่อไปนี้เป็น 10 เคล็ดลับที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างสูงและสามารถรักษาระดับความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

         1. มนุษย์สัมพันธ์ อาชีพนี้ต้องยุ่งเกี่ยวกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงานผู้จัดการตามสายงาน พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ทุกฝ่ายที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่มีผลต่อความก้าวหน้าของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จงแน่ใจว่าท่านใส่ใจเขาเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่เขาก็ไม่เช่นกัน

         2. รอยยิ้ม บางคนจะยิ้มให้กับคนที่รู้จักเท่านั้นแต่มักจะประหยัดรอยยิ้มให้คนอื่นๆ จงอย่าไปคิดอะไรให้มากไป เพราะการยิ้มนั้นเพิ่มคุณค่าให้กับใบหน้าของท่านและบนใบหน้าของคนรอบข้างคุณลองจินตนาการดูสิ หากรอบข้างท่านมีแต่รอยยิ้มธุรกิจของท่านจะเป็นเช่นไร

         3. ความกระตือรือร้น แปลกแต่จริงอาชีพประกันชีวิตไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะผู้บริหารหน่วยหรือตัวแทน ท่านไม่สามารถมองข้ามเรื่องนี้ได้ ผู้บริหารหน่วยหรือตัวแทนที่เฉื่อยชา ย่อมไม่เป็นที่ต้องตาประทับใจแก่ผู้ที่ท่านไปติดต่อด้วย หากท่านยังไม่คอยจะกระตือรือร้นสักเท่าไหร่ ลองแกล้งๆ ทำเป็นกระตือรือร้นเสมอๆ แล้วท่านก็จะรู้สึกและกลายเป็นคนกระตือรือร้น ต้องทำให้เป็นนิสัยจนกว่าท่านจะรู้สึกได้ว่าท่านเป็นคนกระตือรือร้นจริงๆ

         4. เป้าหมาย เดินเรือยังต้องมีเข็มทิศ ดำเนินชีวิตก็ต้องมีเป้าหมาย ทุกคนต้องมีเป้าหมายชีวิต เป้าหมายเป็นรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายเป็นรายวัน เพราะมันจะทำให้ท่านจดจ่อและมีแรงกระตุ้นเสมอ แต่เป้าหมายห้ามเก็บไว้ในใจต้องเขียนมันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ทุกคนรับรู้ด้วย

         5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ท่านจำเป็นที่จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายของท่านให้แข็งแรงอยู่เสมอหาไม่แล้วมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของท่าน ดังคำกล่าวที่ว่า สติปัญญาที่เฉียบคม อยู่ในร่างกายที่กำยำเท่านั้น (A sound mind is always in the sound body)

         6. การศึกษาและประสบการณ์ ขอให้แน่ใจว่าประสบการณ์ 10 ปีของท่าน ไม่ใช่การทำแบบเดิมซ้ำกัน 10 ครั้ง หรือเอาการกระทำซ้ำๆ กัน 10 ครั้งมารวมกันเท่ากับอายุงาน 10 ปี มันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นำเอาองค์ความรู้ที่ท่านมี ไปสร้างสรรค์ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นผู้ใฝ่ใจในการเรียนรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของท่าน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าอยู่กับท่านตลอดไป ยิ่งเรามีความรู้ดี ลูกค้าเราก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้น

         7. ผู้มุ่งหวัง เป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่าที่สุดของนักขายประกันชีวิต จงปรับเสาอากาศแห่งการแสวงหาผู้มุ่งหวังของท่านให้ชัดเจนเสมอ ข้อแตกต่างระหว่างตัวแทนที่ผลงานดีกับตัวแทนที่มีผลงานระดับสุดยอดคือปริมาณและคุณภาพของผู้มุ่งหวัง ดังนั้นท่านจะต้องแน่ใจว่า ท่านมีรายชื่อผู้มุ่งหวังที่ดีและมากพอตลอดเวลา

         8. ความมั่นใจ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ท่านจะต้องบำรุงรักษาให้เพิ่มพูนและรู้จักซึมซับมาจากผู้ที่อุดมไปด้วยความมั่นใจ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ปกปักรักษามันให้คงอยู่กับท่านตลอดเวลา วิธีสร้างความมั่นใจก็แค่คิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ หากปราศจากความมั่นใจท่านล้มเหลวแน่นอน

         9. ความพยายามไม่ลดละ นักขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงระดับประเทศและระดับโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามคืน แต่เขาได้ใช้ความเพียรพยายามมานานในธุรกิจประกันชีวิตมานับ 10 ปีหรือมากกว่านั้น โดยไม่ยอมล้มเลิก ดังคำกล่าวที่ว่า ผู้ชนะไม่เคยล้มเลิก ผู้ล้มเลิกไม่เคยชนะ (The winner never gives up but the loser does)

         10. ทัศนคติ โปรดระลึกอยู่เสมอว่า ในการกระทำทุกสิ่งของท่านจะเริ่มต้นและจบลงอย่างไรล้วนแล้วเกิดจากทัศนคติทั้งสิ้น จงใช้ภูมิปัญญาควบคุมไม่ให้เราเป็นทาสของอารมย์ แล้วเราจะสามารถคงทัศนคติที่ดีเอาไว้เป็นหลักชัยให้กับความสำเร็จของตนเองได้อย่างน่าภาคภูมิใจตลอดไป

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

ที่มา : จุลสารสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ฉบับ เมษายน - มิถุนายน 2555

 

 

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home อาชีพตัวแทนประกันชีวิต สาระน่ารู้ "ประกันชีวิต" เคล็ดลับสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง