SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

ผุด “อคาเดมี่” ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนมืออาชีพ

E-mail Print PDF

อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมโครงสร้างฝ่ายขายใหม่ ทุ่ม 100 ล้าน ผุด “อคาเดมี่” ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนมืออาชีพ รับมือผลประโยชน์ไร้ขีดจำกัด / Allianz Ayudhya launches the most innovative agency compensation structure - Investing 100 million baht building"Allianz Ayudhya Academy", a professional sales training center for the unlimited benefits

อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมโครงสร้างฝ่ายขายใหม่
ทุ่ม 100 ล้าน ผุด “อคาเดมี่” ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนมืออาชีพ รับมือผลประโยชน์ไร้ขีดจำกัด

          บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มุ่งพิชิตเป้าช่องทางตัวแทน “ปีแห่งการเติบโตทวีคูณ” ภายในปี 2556 ฟิตจัดเดินหน้าสร้างกองทัพตัวแทนมืออาชีพระดับคุณภาพ ประกาศอัดฉีดขุมกำลังด้วยนวัตกรรมโครงสร้างผลประโยชน์ฝ่ายขายใหม่ที่ดีที่สุดในธุรกิจ  ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่จะพานักขายพุ่ง ทะยานสู่ความสำเร็จ แบบไร้ขีดจำกัด ด้วยคอนเซ็ป อยากโลดแล่นแบบ One Man Show [ถนัดขาย] หรืออยากจะ Go กันเป็นทีม [ถนัดสร้างทีม] อลิอันซ์ อยุธยา เปิดโอกาสให้เลือกทะยานสู่เส้นชัยได้ตามสไตล์คุณ พร้อมทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จัดตั้ง “อลิอันซ์ อยุธยา อคาเดมี่” เพิ่มจำนวนผู้ฝึกอบรมและเปิดศูนย์ฝึกอบรม 3 แห่ง พร้อมสำหรับการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามโครงสร้างผลประโยชน์ใหม่

          นายสง่า พิชญังกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารผ่านตัวแทน บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยถึงกลยุทธ์ช่องทางตัวแทนในปีนี้ว่า จากการที่บริษัทฯ กำหนดให้ปี 2556 เป็น “ปีแห่งการเติบโตทวีคูณ” ทางช่องทางตัวแทน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของช่องทางไว้ คือ ต้องการเป็นบริษัทที่ตัวแทนต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด และตั้งเป้าเติบโตทวีคูณในทุกด้าน พร้อมด้วยพันธกิจ ที่จะเน้นการสร้างและพัฒนาตัวแทนในฐานะ    คู้ค่าทางธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ผ่านหลายกระบวนการ เริ่มด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผลประโยชน์ฝ่ายขาย ที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของตัวแทนสู่ความเป็นมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการเพิ่มการสนับสนุนการทำงานของตัวแทนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  และพัฒนาแบบประกันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

         โดยรายละเอียดของโครงสร้างผลประโยชน์ฝ่ายขายใหม่ที่ดีที่สุดในธุรกิจ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน มีดังนี้ 1. ปรับโครงสร้างให้ตัวแทนได้ทำงานตามถนัด ไม่ว่าจะถนัดขายคนเดียว [One Man Show] หรือสร้างทีม ก็มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตัวแทนได้ แบบไร้ขีดจำกัด  2. สำหรับโครงสร้างผลประโยชน์ สามารถสนับสนุนการเติบโตแบบยั่งยืน รวมทั้งการกระตุ้นยอดขายผ่านคุณวุฒิและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ทัพนักขายมือทองสร้างผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่อง อาทิเช่น คุณวุฒิ  All Star มุ่งยกระดับและสนับสนุนตัวแทนใหม่ที่สร้างผลงานโดดเด่นตั้งแต่ปีแรก พร้อมสิทธิพิเศษสุดฮิปแก่ผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมทุกเดือน นอกจากนั้น ยังได้ริเริ่มกิจกรรม Super Star Academy ซึ่งจัดขึ้นไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงทิศทางธุรกิจของบริษัท การวางกลยุทธ์ การบริหารงาน รวมทั้งศาสตร์ด้านการขายและการสร้างทีมอย่างมืออาชีพ นายสง่า กล่าวอีกว่า นอกจากการปรับโครงสร้างผลประโยชน์ฝ่ายขายใหม่ที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงทุนทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จัดตั้ง “อลิอันซ์ อยุธยา อคาเดมี่” ใน 3 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และหาดใหญ่ โดยได้มีการขยายพื้นที่ เพิ่มจำนวนห้องฝึกอบรม พร้อมตกแต่งและปรับปรุงสถานที่ทุกศูนย์ที่ให้มีความทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  และเพิ่มจำนวนผู้ฝึกอบรม  ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมในกรุงเทพฯ รองรับผู้ฝึกอบรมได้ 800 ที่นั่ง ศูนย์ฝึกอบรมเชียงใหม่ รองรับผู้ฝึกอบรมได้ 200 ที่นั่ง และศูนย์ฝึกอบรมหาดใหญ่ รองรับผู้ฝึกอบรมได้ 120 ที่นั่ง ที่สำคัญบริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีทั้งในระบบ Offline และ Online เพื่อสามารถรองรับจำนวนผู้ฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการจัดโครงการสร้างการฝึกอบรมใหม่ โดยเน้นให้ความรู้ตามลำดับขั้นของอาชีพ ตั้งแต่ระดับตัวแทนที่เน้นการแนะนำเข้าสู่อาชีพ การขายอย่างมืออาชีพ ไปจนถึงระดับผู้บริหารตัวแทน และผู้บริหารตัวแทนระดับสูงที่เน้นการวางแผน การสร้างทีมงาน และการบริหารทีมงาน พร้อมสำหรับการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามโครงสร้างผลประโยชน์ใหม่

         และอีกหนึ่งนวัตกรรมที่โดดเด่นของการฝึกอบรมของ อลิอันซ์ อยุธยา ก็คือการจัดทำเว๊ปไซต์ “เดอะ เบรน” ขุมพลัง คลังความรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบไม่รู้จบบนโลกออนไลน์ สำหรับฝ่ายขายของ อลิอันซ์ อยุธยา โดยเฉพาะ  “จากทั้งหมดที่กล่าวมา เรามั่นใจว่ากลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆ ในครั้งนี้จะเสริมสร้างความพร้อมให้กับบริษัทฯ ในทุกด้าน และกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวแทนในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมพิชิตเป้าหมายที่จะทำให้ช่องทางตัวแทนเติบโตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเบี้ยประกันภัยรับปีแรก จำนวนตัวแทนใหม่ จำนวนตัวแทนที่มีผลงานสม่ำเสมอ (Active Agent) ทั้งนี้ เราหวังอย่างยิ่งว่าทีมงานและฝ่ายขายทุกคนจะทุ่มเททำงานอย่างหนักไปพร้อมๆ กับการปรับตัวที่ดี ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งผลงานที่น่าพอใจ และทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเติบโตทวีคูณ ตามเป้าที่ตั้งไว้” นายสง่า กล่าวทิ้งท้าย

# # #

Allianz Ayudhya launches the most innovative agency compensation structure
Investing 100 million baht building"Allianz Ayudhya Academy", a professional sales training center for the unlimited benefits

          Allianz Ayudhya Assurance PCL aims to achieve its Agency Channel’s target under "Year of Double Growth" in 2013. It continues to build the high-quality professional sales agents with the innovation of the best agency compensation structure in the industry, promoting sustainable growth to help sales agents advance to the success with no limitations.  Under the innovative concept…“want to go as ‘One man show’ or go as ‘  A team’, Allianz Ayudhya opens it up for sales agents to choose their career path that fits with their styles, which, ultimately leading them to achieve the goal. The company also invested over 100 million baht to establish “Allianz Ayudhya Academy” with increased numbers of trainees and 3 training centers opening for improving sales agents potential to be professional following the new compensation structure.
Sa-nga Pishayangkul, Chief Agency Officer, Allianz Ayudhya Assurance PCL revealed as the company has designated this year as "the Year of Double Growth", he set the visions for Agency Channel as follows. The company wants to be the most desirable insurance company that sales agents want to work with and to achieve double growth in every aspects. In term of mission,  focus is on building and developing agents as business partners by using strategies to drive sales agents starting with restructuring compensation benefits that promote sustainable growth, developing and training sales agents to become professional , continuously supporting them in all aspects, as well as developing insurance products and services to meet customers' need and satisfaction.

         The details of new and the best agency compensation structure in the industry are as follows: 1) Sales agents have the career path of their choices based on their expertise by choosing between being "One man show" or "Go as a team". Either way, they would have an access to advance their career with unlimited success. 2) The new compensation structure is designed to support the sustainable growth of agency channel. This includes the sales motivation through contests and activities to support top sales agents to continuously produce. For example, the All Star contest that aims to push sales agents to the next level and encourage new sales agents to produce since the first year with hip privilege given to top sales agents every month. In addition, the company has initiated a quarterly session called Super Star Academy, aiming to communicate about business direction as well as professionally train the sales agents about strategic planning, management, sales and team building knowledges.

         Sa-nga also added that in addition to the best compensation restructuring, the company buckles down more than 100 million baht to establish Allianz Ayudhya Academy in three cities: Bangkok, Chiang Mai and Hat Yai. We expand every training center, increase numbers of training rooms, renovate and modernize all centers with a full range of facilities as well as increasing numbers of trainees. Currently, Bangkok training centers can accommodate 800 trainees, Chiang Mai training centers can accommodate 200 trainees and Hat Yai training centers can accommodate 120 trainees.
Most importantly, our company has developed new training curriculum available both offline and online that emphasize on sequentially educating: new comer sales agents, professional sales agents, professional sales executives, and senior management representatives and team managers to develop sales agent potentials to being professionals under the new sales benefit structure.

         And another striking innovative feature of Allianz Ayudhya's training is our new website "The Brain": source of vitality, treasury of knowledge. It is to promote endless online learning potentials exclusively to Allianz Ayudhya sales agents.
"With all these strategiesin in place, we are confident that it will bring the company to the success and escalate us as the partner of choice forsales agents. We will walk together to achieve our goal of having a successful growth in all aspects including revenues from first-year premiums, increasing numbers of new agents and active agents. We hope that our sales team and all sales agents will work hard together and be able to adapt to the new structure.  And I believe that it will bring satisfactory results and make this year the year of double growth as targeted," Sa-nga concluded.

ที่มา : http://azaypr.blogspot.com

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ข่าวสารนักขายประกัน ผุด “อคาเดมี่” ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนมืออาชีพ