SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

อาชีพนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีรายได้เพิ่มขึ้น มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มีเงินเก็บในธนาคารมากขึ้นจากเดิม

E-mail Print PDF

คุณพลพิพัฒน์  ศรีมงคลธนาคุณพลพิพัฒน์  ศรีมงคลธนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

แรกเริ่มเดิมที รู้จักประกันชีวิตได้อย่างไร

รู้จักประกันชีวิตจากการที่ทำงานที่ธนาคารด้วยบทบาทและหน้าที่ต้องรับผิดชอบขายประกันให้กับธนาคาร เพราะธนาคารเริ่มนำประกันมาเป็นสินค้าขายผ่านธนาคาร และได้รับเลือกเป็นสาขานำร่องเข้าอบรมความรู้เรื่องประกันชีวิต หลังจากเข้าใจถึงคุณค่าของสินค้าประกันชีวิตเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า ซึ่งจากเดิมจะไม่ชอบประกันเลย

 

เข้ามาทำงานในธุรกิจประกันชีวิตนี้ เป็นมาอย่างไร ใครเป็นคนแนะนำ ทำมากี่ปี

เข้ามาทำประกันชีวิตจากการชักนำของพนักงานธนาคารซึ่งเป็นลูกน้องที่ทำงาน โดยเริ่มต้นทื่ บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ทำเป็น Part Time ได้ประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นจึงได้เข้ามาเป็นตัวแทนที่ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากการแนะนำของคุณสุวรรณา วรกุลวานิช ใช้เวลา 6 เดือน จึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย รวมระยะเวลาการทำงานในธุรกิจประกันชีวิตประมาณ 13 ปี

ทำไมมาเลือกบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ประกันชีวิต

เหตุผลที่เลือก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เพราะว่า ชอบที่ตัวสินค้ามีความยืดหยุ่น สามารถปรับแผนการออมได้ เช่น แบบประกันมายแพลน สามารถเลือกระยะเวลาการออมตั้งแต่ 5-25 ปี และความคุ้มครองสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10-25 ปี อีกทั้งยังสามารถขายตัวสุขภาพ OPD ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของบริษัท ส่วนสินค้าคุ้มครองก็มีหลากหลาย และที่นี่ระบบโครงสร้างเอื้อต่อการเติบโต ที่นี่สอนให้ทำเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เป็นแค่นักขาย รวมทั้งวิสัยทัศน์ของอลิอันซ์ มุ่งสร้างหลักประกันให้ทุกครอบครัวและเน้นการบริการที่เป็นเลิศ

เหตุผลที่เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตอย่างเต็มตัว และอะไรที่ทำให้มั่นใจว่าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จ อะไรคือแรงบันดาลใจ

เหตุผลที่เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตอย่างเต็มตัวเพราะเชื่อมั่นในบริษัท เชื่อมั่นในสินค้า เชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือประเทศชาติและสังคม รวมทั้งตัวเราองด้วย และเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะเป็นคนที่ชอบบริการ ค่อยช่วยเหลือผู้อื่น และมีความสุขในการทำงาน แรงบันดาลใจคือลูกและครอบครัว อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูก อยากให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีและมีชีวิตมั่นคงในอนาคต

หลักการทำงานในปัจจุบัน

ยึดหลัก KASH

K คือ knowledge ความรู้ เราจะต้องรอบรู้ในงานที่เราทำไม่ว่าจะอาชีพไหน เช่น งานด้านประกันชีวิต เราต้องเข้าใจว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ถูกปฎิเสธสูง และเชื่อในเรื่องสถิติธรรมชาติของงานขายใหม่ๆ 10 : 1 เมื่อมีความชำนาญอาจเหลือ 3 : 1 หรือ 1 : 1

เชื่อมั่นในตัวสินค้า สินค้าประกันชีวิตคือสินค้าที่ให้ทั้งเงินออมและความคุ้มครอง และเหตุผลที่คนตัดสินใจซื้อประกันชีวิต เช่น ซื้อเพราะห่วงใยคนที่เรารัก มีเงินเก็บยามเกษียณ หรือเมื่อเจ็บป่วยก็มีค่ารักษา เป็นต้น

เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้และทำได้ดี

A คือ Attitude ทัศนคติ เราจะต้องมีทัศนคติบวกเสมอ จะต้องไม่เอาความคิดลบๆ เข้ามา ทุกปัญหามีทางออก ยิ่งพบปัญหามากยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จ

S คือ Skill ทักษะ การทำในสิ่งเดิมๆ จนเกิดทักษะและความชำนาญ งานขายทำเรื่องเดิม คือขายประกันชีวิตเพียงเปลี่ยนคนฟังทุกวัน การชักชวนก็ทำเรื่องเดิม คือขายโอกาสความสำเร็จให้คนใหม่ทุกวัน

H คือ Habit นิสัย สร้างนิสัยในการทำงานที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอออกพบลูกค้าเพื่อขายและบริการทั้งก่อนการขายและบริการหลังการขาย และแนะนำโอกาสให้กับคนใหม่ๆ ทุกวัน รวมทั้งการให้เวลาพัฒนาตนเองสม่ำเสมอเข้าเรียนรู้และประชุมกิจกรรมของกลุ่มและบริษัท

การเปลี่ยนแปลงของชีวิต

การเข้าสู่อาชีพนี้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีรายได้เพิ่มขึ้น มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มีเงินเก็บในธนาคารมากขึ้นจากเดิม ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ปัจจุบันมีอิสระทางการเงินและเวลา หลายๆ อาชีพมีเงินแต่ไม่มีเวลาให้ครอบครัว

เป้าหมายต่อไปทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ในระยะสั้นจะให้ความสำคัญกับคุณวุฒิของบริษัท ทุกคุณวุฒิต้องทำให้ได้

ในระยะยาวจะให้ความสำคัญกับทีมงาน อยากส่งต่อความสำเร็จให้ทีมงานที่เราชักชวนเข้ามาอยู่ในธุรกิจประสบความสำเร็จเหมือนเราหรือดีกว่า

ข้อคิดสำหรับผู้เข้ามาทำงานให้ทั้งตัวแทนเก่าและตัวแทนใหม่

อาชีพนี้ไม่มีคนล้มเหลว มีแต่คนล้มเลิกไปก่อน ขอให้ทุกคนศึกษาและมุ่งมั่นในการทำงานไม่ยอมแพ้ก่อน

ข้อคิดในการดำรงชีวิต

ขอให้รักในงานที่ทำและสนุกกับงาน ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีความสุขในการดำรงชีวิต

 

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต อาชีพนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีรายได้เพิ่มขึ้น มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มีเงินเก็บในธนาคารมากขึ้นจากเดิม