SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

ธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่สวยงาม เพราะลูกค้าได้รับความคุ้มครอง

E-mail Print PDF

ธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่สวยงาม เพราะลูกค้าได้รับความคุ้มครอง และเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ

ประกันชีวิตคือเครื่องมือที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและยังไม่มีการเก็บออมที่ถูกต้องเหมาะสม และที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเขา ไม่ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

มีความเชื่อมั่นคงของบริษัทฯ ว่าจะดูแลเราและลูกค้าได้ดีที่สุด ได้รับความเอาใจใส่ ฝึกฝนจากผู้บริหารรุ่นพี่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมที่ถ่ายทอดวิธีการทำงานให้เราเป็นมืออาชีพ ได้มีโอกาสแบ่งปันและให้โอกาสกับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับตนเอง

สุดท้ายนี้อยากจะฝากว่า ธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่สวยงาม เพราะลูกค้าได้รับความคุ้มครอง และเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่สวยงาม เพราะลูกค้าได้รับความคุ้มครอง