SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

งานตัวแทนประกันชีวิตมันเป็นงานที่ลงทุนด้วยเงินที่น้อยมาก

E-mail Print PDF

พี่เข็มเป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิด เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2523 หลังจากนั้นก็ได้ทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ ทำงานอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ทำอยู่ประมาณ 8 ปีนะครับ หลังจากนั้นก็ปี พ.ศ.2529 ก็สนใจที่จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากวันนั้นถึงวันนี้ 26 ปีแล้วครับ แนวคิดที่เราสนใจการเป็นตัวตัวแทนประกันชีวิตนะครับ ก็คือเราตามหาความฝันของตัวเอง คือเราฝันว่าเราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆ เราอยากจะมีรถขับ แล้วเราก็อยากจะมีที่ดินเยอะๆ แล้วก็เลี้ยงดูแลครอบครัวเราให้ดีนัครับ งานเดิมที่เราทำอยู่มันตอบโจทย์ชีวิตเราได้ พี่เข็มเลยสนใจว่างานตัวแทนประกันชีวิตมันเป็นงานที่ลงทุนด้วยเงินที่น้อยมาก และส่วนใหญ่ในการลงทุนเป็นการลงทุนกับเวลา เป็นการลงทุนกับความคิด เป็นการลงทุนความรู้ แล้วเราก็ไขว่คว้า แล้วเราก็ลงมือทำ มันเป็นการลงทุนที่ตัวของเราเอง แล้วเราก็สามารถที่จะย่นความสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว นี่คือแนวคิดเริ่มต้นนะครับว่ามันเป็นการลงทุนที่น้อยมากด้วยเงิน และส่วนใหญ่ก็คือให้แรงกาย แรงใจ แล้วก็ลงมือทำ ความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจจากการทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับ 20กว่าปีที่ผ่านมา เราก็ได้ความฝันของเราเยอะแยะมากมาย พี่เข็มเป็นตัวแทนคนแรกๆ ของอลิอันซ์อยุธยา ในเขตภาคตะวันออก พี่เข็มเป็นผู้นำทีม success ของภาคตะวันออก จากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ได้ความฝันของเรา ได้สร้างทีมงาน จาก1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน และเป็น ร้อยคน เป็นพันคน จนถึงวันนี้เราไม่ได้สำเร็จคนเดียวเราพาคนอื่นมาสำเร็จด้วยแล้วคนอื่นๆ ที่นำพามาก็นำพากันต่อๆ มานี่คือความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ถ้าน้องๆ ที่คิดว่าเรามจะมีความฝันที่กว้างไกล งานประกันชีวิตเป็นงานหนึ่งนะครับที่จะตอบโจทย์ของเราได้ เราอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆ เราอยากได้รถราคาแพงๆ เราอยากให้ครอบครัวเราดีขึ้น เราอยากมีที่ดินผืนใหญ่ๆ มันต้องได้ด้วยมือของเราทำนะครับ งานที่เป็นงานกินเงินเดือนมันไม่สามารถที่จะตอบเราได้ เพราะฉะนั้นงานประกันขีวิตเป็นงานการชายที่เราต้องลงมือทำ เราต้องขายทุกวันแล้วเราก็ต้องสร้างทีมงาน เราต้องบริหารทีมงาน เราต้องดูแลลูกค้า ถ้าเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอความฝันเราไม่ไกลหรอกครับ โดยเฉพาะที่บริษัทอลิอันซ์อยุธยา สร้างคนสำเร็จ สร้างฝันให้คน สร้างคนร่ำรวย สร้างคนให้มีอนาคตที่ดีมาเยอะแยะมากมาย เชิญชวนน้องๆ เลยครับว่าคุณมาเริ่มต้นในงานประกันชีวิตกับบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ซึ่งพี่สามารถจะยืนยันได้ว่าพี่สร้างฝันของพี่สำเร็จอยู่ที่นี่ครับ

สมัครเป็นตัวแืทนประกันชีวิต

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต งานตัวแทนประกันชีวิตมันเป็นงานที่ลงทุนด้วยเงินที่น้อยมาก