SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

ธุรกิจประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องจำกัดที่อายุงาน อายุของผู้จะเข้ามาทำธุรกิจ หรือความรู้ ไม่จำเป็น

E-mail Print PDF

ตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำธุรกิจส่วนตัวนี้ เมื่อก่อนเป็นคนขายแรงงานถึง 17 ปี เริ่มต้นที่ภาคตะวันออกกลางอยู่ประเทศซาอุดิอารเบีย ไปทำงานในตำแหน่งช่างไฟฟ้า แล้วก็พัฒนาตนเองถึงขนาดเป็นค้าขาย หลังจากนั้นก็ทำงานเกือบสารพัดอย่าง สารพัดเรื่องเพราะเราไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถที่จะใช้ด้านภาษาหรือความรู้ทักษะภายนอกเราก็ไม่มี เพราะเราเรียนมาน้อย ประกันชีวิตเป็นอาชีพสุดท้ายที่เราเลือกเข้ามาก็เพียงแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะตอบโจทย์ชีวิตตัวเองได้ จากความหวังตรงนั้นทำให้ผมมีความมั่นใจขึ้นเพราะหนี้สินที่ตัวเองมีความผูกพันมาตอนที่เจ๊งโรงงานก็สามารถแก้ไขได้ภายในปีหรือสองปี ทำให้ผมได้ไปเรียนต่อ เริ่มตั้งแต่รอยต่อจากชั้น ป.7 จนจบปริญญาตรี แล้วก็มีโอกาสเรียนต่อถึงปริญญาโท ทำความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง คนหลายคนยังเข้าใจผิดว่าธุรกิจประกันชีวิตหรืออาชีพประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง แต่ในเมื่อเราเข้ามาทำอย่างจริงจังแล้ว มันเป็นอาชีพที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตตัวเองได้ตลอด ถ้าเป็นธุรกิจอื่นถึงแม้มีเวลาเราก็ไม่มีเงิน หรือมีเงินอาจไม่มีเวลา แต่ผมทำธุรกิจประกันชีวิตหลังจากผมยอมเหนื่อยไปสักระยะหนึ่ง มันให้ทั้งเวลาและโอกาสผม นี่คือสิ่งที่ตัวเองได้มีความภาคภูมิใจ ได้ช่วยเหลือคนอื่น ได้ให้คนอื่นมีธุรกิจเป็นส่วนตัวคือมีสำนักงานตัวแทนประมาณ สิบกว่าสำนักงานในสังกัดของตัวเองครับ ไม่เฉพาะพวกเด็กจบใหม่ครับ พวกที่คิดว่าตัวเองหมดโอกาสแล้ว ยกตัวอย่างเช่น  พวก Early จากงานประจำ หรือพวกที่เกษียณอายุมาแล้ว โดยที่ธุรกิจประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องจำกัดที่อายุงาน อายุของผู้จะเข้ามาทำธุรกิจ หรือความรู้ ไม่จำเป็น ฉะนั้นครับ คนที่ยังมองหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง หรือมองหาโอกาสที่จะทำรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในอนาคตของตัวเอง ลองมาแข่งขันกับตัวเองดูซิ คือธุรกิจประกันชีวิตสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้โดยการแข่งขันตัวเอง เราพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่าน เดินเข้าสู่เส้นทางลัดกับธุรกิจประกันชีวิต ขอเชิญทุกคนครับ

สมัครเป็นตัวแืทนประกันชีวิต

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องจำกัดที่อายุงาน อายุของผู้จะเข้ามาทำธุรกิจ หรือความรู้ ไม่จำเป็น