SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมชีวิตจะดีกว่าเดิมไม่ได้

E-mail Print PDF

คุณรัชนก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายขาย จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำธุรกิจส่วนตัวดูแลกิจการกับครอบครัวที่บ้าน ในส่วนเรื่องของแนวคิดก็คือ เราต้องการสิ่งดีๆ ให้กับครอบครัวเราน้ะคะ ก็เลยเข้ามาศึกษาและเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกันให้กับตัวเองและครอบครัวก็เลยแนะนำต่อให้กับญาติพี่น้อง คำว่า"เงิน"ไม่ว่าจะเป็นเงินมากหรือเงินน้อยเราก็ต้องบริหาร โดยเฉพาะคนที่มีเงินน้อยยิ่งต้องบริหารน้ะคะ พอถึงวันนั้นของชีวิต ชีวิตเราความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสัจจะธรรมของชีวิตคือเกิด แก่ เจ็บ ตาย พอถึงวันนั้นคุณจะทำอย่างไร สิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกคือประกันชีวิตค่ะ เป็นธุรกิจที่คุณไม่ต้องลงทุนสูง แต่ผลตอบแทนจะสูงมหาศาล ดิฉันเคยทำธุรกิจมาก่อนการทำธุรกิจคือ ลงทุนสูง ความเสี่ยงสูง กำไรก็ไม่ได้หมายความว่าจะสูงเสมอไป หลังจากที่ได้เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทเพียง 1 ปีเท่านั้นดิฉันสามารถคว้ารางวัล Of the year 2 รางวัลซ้อนในตำแหน่งผู้บริหารตัวแทน หลังจากนั้น 1 ปี ดิฉันเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ดิฉันสามารถคว้ารางวัล Of the year อันดับ 1 ของประเทศไทยทีมงาน The winner group ของเราได้ส่งต่อสายพันธ์ Of the year ให้กับทีมงานในฐานะผู้บริหารตัวแทนอันดับ 1 ประเทศไทยและอีกหลายๆ รางวัล วันนี้เราได้เชิญคนที่ประสบความสำเร็จในระดับคหบดีมาเป็นแบบอย่าง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์มาร่วมทำธุรกิจกับบริษัทเราวันนี้หลายๆ จังหวัดเราก็ทำประสบความสำเร็จและสามารถเปิดสำนักงานตัวแทนในพื้นที่อีสาน อยากเชิญชวนนักธุรกิจหรือคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมทำเป็นธุรกิจคะ เชื่อคะว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่และมั่นคง ประกันชีวิตเป็นธุรกิจระดับ world wide ระดับสากลนิยมกฎหมายรองรับรัฐบาลเป็นประกัน เราเป็นบริษัทที่นำหลักสูตรจากต่างประเทศถือว่าเป็นหลักสูตรสากลนิยมเข้ามาใช้ คุณสามารถที่จะ Fast Promotion สามารถที่จะก้าวกระโดดในความสำเร็จตามความสามารถที่คุณมี ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมชีวิตจะดีกว่าเดิมไม่ได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนน้ะคะว่าบริษัทเราถือว่าเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุดในประเทศไทย ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาทำธุรกิจร่วมกันกับเรา เราเชื่อน้ะว่าคุณสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ

สมัครเป็นตัวแืทนประกันชีวิต

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมชีวิตจะดีกว่าเดิมไม่ได้